Drift

Eksterne ressurser

Lenker til eksterne ressurser for erfaringsoverføring og læring etter ulykken. Listen blir fortløpende oppdatert.
Background photo

Fakta

Ulykken på Deepwater Horizon-riggen tok livet av 11 mennesker og skadet 17. 98 personer kom fra ulykken uten alvorlige fysiske skader.
På Wikipedia finnes en grundig faktaartikkel om hendelsen, den engelske er mer utfyllende enn den norske.

Ulykken skjedde på Macondo-prospektet (engelsk Wikipedia-artikkel)

Rapporter og arbeidsgrupper

BPs interne granskningsrapport
Rapporten konkluderer med at en rekke hendelser førte til katastrofen.

Presidentkommisjones rapport
Her finnes det i tillegg til kommisjonens rapportflere underlagsrapporter og en interaktiv presentasjon av rapporten.

Oil & Gas UK 
Industriorganisasjonen i Storbritannia har etablert en egen innsatsgruppe (OSPRAG), som går gjennom praksis på britisk sokkel før alle granskningsrapportene foreligger. 

International Associaton of oil and gas producers (OGP)
OGP's Global Industry Response Group (GIRG) ble etablert14. juli for å sikre at den globale olje- og gassindustrien arbeider sammen for å lære av hendelsen i Mexicogulfen.

Petroleumstilsynets oppfølging
Her finnes artikler og sentrale dokumenter relatert til Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon/Macondo-katastrofen i Mexicogulfen.

Samleoversikt
Avisen USA Today har laget en oversikt over ulike granskninger i USA.