Drift

Deepwater Horizon/Macondo

Prosjektets oppgave var å vurdere behovet for å utvikle nye metoder, standarder og utstyr for å hindre lignende ulykker og for å stoppe og begrense konsekvensene av utslipp fra undervannsutblåsninger.
Background photo

Norsk olje og gass' prosjekt etter Deepwater Horizon-ulykken samlet relevant informasjon fra granskningsrapporter og andre kilder og vurderte påvirkning på norsk oljeindustri, samt behov for utvikling av nye metoder, standarder og teknologi for å forhindre eller begrense konsekvensen av undersjøiske utblåsninger. Prosjektet fulgte også opp initiativ på den internasjonale arenaen.

Oppfølging fra Deepwater Horizon-ulykken:

Om prosjektet

Report - lessons learned

Anbefalinger

Internasjonale aktiviteter

Chemical Safety Board (CSB) - film fra DWH ulykken

Eksterne ressurser