Drift

Erfaringsoverføring #18, Brønnkontrollhendelse under boring med MPD utstyr

Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Erfaringsoverføring #18 Brønnkontrollhendelse under boring med MPD utstyr.pdf