Drift

Erfaringsoverføring #9

Hendelsen viser betydningen av grunn gass forberedelser samt usikkerheter i grunn gass prognoser.
Background photo

Hendelsen ble publisert Januar 2014. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre. 


Dokumenter


Sharing to be better 9 - Shallow gas - English.pdf

Sharing to be better 9 Norsk.pdf