Drift

Erfaringsoverføring#8, Brønnhendelse- boring av reservoarseksjon

Hendelsen understreker viktigheten av å fokus på sirkulasjon og volumkontroll ved en ”drilling break”.
Background photo

Hendelsen ble publisert august 2013. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Sharing to be better 8 - English.pdf

Sharing to be better 8 - Norsk.pdf