Drift

Erfaringsoverføring #7, boring 8,5 reservoarseksjon, HPHT

Hendelsen understreker viktigheten av å forstå at en hendelse sjelden utvikler seg av én enkel grunn.
Background photo

Hendelsen ble publisert mars 2013. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Share to be better 7 Eng.pdf

Share to be better 7 Nor.pdf