Drift

Erfaringsoverføring#6, brønnkontroll- brønnvedlikenhold

Hendelsen understreker viktigheten av å forstå risiko forbundet med arbeid og vedlikehold av ”gamle” brønner og forhold knyttet til brønnens opprinnelige design.
Background photo

Hendelsen ble publisert juni 2012. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Bedre gjennom kunnskap - Erfaring 6.pdf

Sharing to be better - Case 6 .pdf