Drift

Erfaringsoverføring# 5, brønnkontroll- komplettering

Denne hendelsen understreker viktigheten av å følge prosedyrer, være bevisst på detaljer og kvalitetskontrollere beregninger som utføres på riggen.
Background photo

Hendelsen ble publisert mars 2012. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk. 

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre. 


Dokumenter


Sharing to be better 5.pdf