Drift

Erfaringsoverføring#4, gass fra skifer

Denne gang viser gjennomgangen hvor viktigheten det er å ta seg tid til grundig vurdering av endringer i forholdene i brønnen og samtidig vurdere konsekvensene før handling.
Background photo

Hendelsen ble publisert oktober 2011. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Sharing to be better - Case 4 Gas Influx from Shales - Norge.pdf

Sharing to be better - Case 4 Gas Influx from Shales -English.pdf