Drift

Erfaringsoverføring #3, grunn gass-hendelse

Denne hendelsen belyser viktigheten av å velge riktig brønndesign og nødvendigheten av å være forberedt på uforutsette hendelser. Er du forberedt på det uventede?
Background photo

Hendelsen ble publisert mai 2011. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


3 Sharing to be better - Case 3.pdf

Bedre gjennom kunnskapsdeling - Case 3.pdf