Drift

Erfaringsoverføring #20 - Brønnkontrollhendelse

Boring 8 ½" seksjon
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.

 Link -> Brønnhendelser – Sharing to be better - norsk


Dokumenter


Sharing to be better # 20, Well control incident - Drilling 8-1/2 hole section