Drift

Erfaringsoverføring #2, brønnkontrollhendelser i 8,5 seksjon

Denne hendelsen belyser viktigheten av å følge prosedyrer, følge med på detaljer og kvalitetssikring av beregninger utført på riggen.
Background photo

Hendelsen ble publisert februar 2011. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Bedre gjennom kunnskapsdeling, hendelse 2

Sharing to be better, case 2