Drift

Erfaringsoverføring #19 Brønnkontrollhendelse i "overburden" av HPHT letebrønn – MAASP betydelig overskredet

Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Erfaringsoverføring no 19, Brønnkontrollhendelse i overburden av HPHT letebrønn – MAASP betydelig overskredet .pdf