Drift

Erfaringsoverføring#17, brønnkontrollhendelse under perforering

Erfaringsoverføring #17, Brønnkontrollhendelse under perforering Hendelsen viser en situasjon hvor en fikk innstrømming under uttrekking av hullet etter perforering med TCP
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better - Case 17 - Final.pdf