Drift

Erfaringsoverføring#16 brønnkontrollhendelse under klargjøring for boring av sidesteg etter plugging

Erfaringsoverføring #16, Brønnkontrollhendelse under klargjøring for boring av sidesteg etter permanent plugging av opprinnelige brønnbaner.
Background photo

Denne erfaringsoverføringen er utløst av en kritisk brønnkontrollhendelse. Brønnkontrollhendelsen er ikke egnet for trinnvise diskusjoner med spørsmål.  

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better - Case 16 - Final.pdf