Drift

Erfaringsoverføring#15, brønnkontrollhendelse under komplettering

Erfaringsoverføring #15, Brønnkontrollhendelse under komplettering. Hendelsen viser en situasjon hvor en fikk innstrømming gjennom sement i skoen under kompletteringsoperasjon.
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better nr 15 - Final.pdf