Drift

Erfaringsoverføring#14, brønnkontrollhendelse under plugging (P&A)

Erfaringsoverføring #14, Brønnkontrollhendelse under plugging (P&A) Hendelsen viser en situasjon hvor en fikk gass i retur etter perforering ifm. tilbakeplugging som førte til en brønnkontrollhendelse.
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better nr 14 - Final.pdf