Drift

Erfaringsoverføring#13, slamtap ved boring i «karstified carbonates» førte til brønnkontrollhendelse

Erfaringsoverføring #13, Slamtap ved boring i “KARSTIFIED KARBONATER” førte til brønnkontrollhendelse.
Background photo

Hendelsen viser en situasjon hvor totalt slamtap under boring i «karstified karbonater» førte til en brønnkontrollhendelse.  

Karst: “An area of irregular limestone in which erosion has produced fissures, sinkholes, underground streams, and caverns”.

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better nr 13 - Final.pdf