Drift

Erfaringsoverføring#12, brønnkontrollhendelse fra grunt reservoar

Hendelsen viser viktigheten av “surge/swap” kalkulasjoner når en tripper i foret hull, små trykkmarginer ved grunne reservoarer og små marginer når en sirkulerer ut en innstrømning med grunt satt foringsrør.
Background photo

 Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better - number 12 final.pdf