Drift

Erfaringsoverføring #11, brønnkontrollhendelse i 8,5 seksjon

Hendelsen belyser viktigheten av å være klar over at en hendelse sjelden utvikler seg fra en enkeltstående årsak. Hendelsen viser at en rekke tiltak er relatert til endringsledelse og at volumkontroll må adresseres.
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen.


Dokumenter


Sharing to be better - Kick in 8 5 inch section.pdf