Drift

Erfaringsoverføring #10, grunn gass-hendelse

Hendelsen belyser viktigheten av å være klar over at en hendelse sjelden utvikler seg fra en enkeltstående årsak. Fremstillingen viser at et antall ulike faktorer måtte håndteres og bøtes på.
Background photo

Det er viktig å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Sharing to be better 10.pdf

Sharing to be better 10 - Norwegian .pdf