Drift

Erfaringsoverføring #1, brønnkontrollhendelser i 9,5 seksjon

Det første eksempelet av faktiske brønnkontrollhendelser er nå sirkulert til installasjonene. Denne hendelsen understreker viktigheten av å ha fokus på brønnen til enhver tid, selv når mange andre situasjoner inntreffer samtidig.
Background photo

Hendelsen ble publisert oktober 2010. Vedlagt er presentasjonen av hendelsen både på norsk og engelsk.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.


Dokumenter


Bedre gjennom kunnskapsdeling

Sharing to be Better