Drift

Storulykkesrisiko

Her finner du en oversikt over Norsk olje og gass' arbeid med storulykkerisiko.
Background photo

Å redusere risikoen for storulykker, er et av satsingsområdene innen Norsk olje og gass' HMS-arbeid. Forbedre læring og erfaringsoverføring for å redusere storlykkerisiko. 

RNNP har de siste årene vist en nedgang i det samlede risikonivået i næringen - og samtidig pekt på områder som krever ekstra fokus fra industrien. Norsk olje og gass' mål innen bekjempelse av storulykker sammenfaller i stor grad med storulykkeindikatorene i RNNP.

Her er de ulike områdene Norsk olje og gass jobber med i arbeidet med å forebygge storulykker:

Hydrokarbonlekkasjer

Helikoptersikkerhet

Brønnhendelser

Formålstjenlig risikoanalyse

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Eksempler på storulykker

Internasjonal petroleumsvirksomhet

Annen næringsvirksomhet

SORTE SVANER – Et utvidet perspektiv på risiko