Helikoptersikkerhetsstudie 3

Background photo

Helikoptersikkerhetsstudie 3 (HSS3) er den tredje store studien rundt helikoptertransport på norsk sokkel. De to foregående tar for seg perioden fra oljevirksomheten startet på norsk sokkel på midten av 60-tallet til 1999. HSS3 tar for seg årene 1999 — 2009. Forskningsstiftelsen SINTEF har utarbeidet alle rapportene.
Den gjennomgående trenden for alle årene er at risikoen med helikoptertransport hele tiden har blitt redusert.


Dokumenter


sintefa14973helikoptersikkerhetsstudie3hss-3hovedrapport-100407011912-phpapp02.pdf

SINTEF A14973 Helikoptersikkerhetsstudie 3 (HSS-3) Vedleggsrapport.pdf

100610sintefa15753helicoptersafetystudy3hss-3mainreport-100610071828-phpapp02.pdf