Drift

Håndbøker og beste praksis

Her kan du finne en oversikt over håndbøker og beste praksis-dokumenter.
Background photo

Recommended practice for establishing and working in the red zone on the drill floor

Anbefalt praksis for etablering av og arbeid i rød sone på boredekk

Håndbok for sikker håndtering av kabelutstyr

Håndbok for bruk av ridebelte 

Handbook for use of manrider

Håndbok i ergonomi 

Sikkert arbeid med og nær radioaktive kontrollkilder

Håndbok i prosessikkerhet

Håndbok i ventilteknikk

Handbook valve technology - English version

Håndbok fittings og small bore systemer - Norsk versjon

Handbook fittings and small bore systems - English version 

Anbefalt praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr

Håndbok flensearbeid - Norsk versjon

Handbook flange work - English version

SUT-håndbok

Håndbok i ikke-ioniserende stårling

Håndbok - Flyttbare innretninger i samtykkeprosessen

Handbook for application for concent for well operations

Handbook for safe handling of wireline equipment 03.04.2019

Recommended practice for well integrity strategy - Out of zone injection

Recommended practice for change of internal leak rate acceptance criteria


Dokumenter

Introduction to permanent plug and abandonment

Introduction to well integrity