Drift

SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

Norsk olje og gass ivaretar ordningene for sikkerhets- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel. De ulike ordningene er beskrevet i lenkene under.
Background photo