Drift

Fallende gjenstander

Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og uhell av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene.
Background photo

I 2009 ble det startet et eget prosjekt for å få økt oppmerksomhet på utfordringen. I prosjektet har det vært viktig å få innspill til tiltak fra de som arbeider ute på installasjonene. Responsen og engasjementet har vært stor, og gir gode forhåpninger for det videre arbeidet.

Les mer om prosjektet her. 

Opplæringspakke, fallende gjenstander

Tiltak

Avslutningsseminar