HMS og drift

Norsk olje og gass leder og administrerer fellesprosjekter i industrien innen helse, miljø, sikkerhet, drift og boring.
Kontakt :
| |
Image
Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre
Image
Medlems-organisasjoner forener krefter
Image
Historisk lav risiko på norsk sokkel
Les alle nyheter