HMS og drift

Norsk olje og gass leder og administrerer fellesprosjekter i industrien innen helse, miljø, sikkerhet, drift og boring.
Image
Positiv utvikling for risikonivået på norsk sokkel
Image
Mottok pris for digitalisering av borekaks-prøver
Image
Frokostseminar om HMS-regelverk for havvind
Les alle nyheter