HMS og drift

Norsk olje og gass leder og administrerer fellesprosjekter i industrien innen helse, miljø, sikkerhet, drift og boring.
Image
Viktig med et fremtidsrettet HMS-regelverk for havvind
Image
Et av oljenæringens viktigste verktøy gjennom 20 år
Image
Jobber for økt bruk av standardprodukter og mindre byråkrati
Les alle nyheter