Veileder til ressursregelverket - God virksomhetsstyring

En søkebase for lovregler, forskrifter, retningslinjer og konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde.
Background photo

Om tjenesten 

Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Norsk olje og gass etablert Veileder til ressursregelverket – God virksomhetsstyring. Tjenesten er utarbeidet av Norsk olje og gass og blir oppdatert når nødvendig. Alle rettigheter til basen tilhører Norsk olje og gass, som eier av innholdet i Veilederen og webløsningen.

Veilederen kan integreres i medlemsbedriftenes interne systemer for virksomhetsstyring. Bruken av Veilederen er åpen og offentlig tilgjengelig, men enhver form for kopiering eller annen tilvarende utnyttelse krever samtykke fra Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass er ikke ansvarlig for feil eller mangler som fremkommer i Veilederen eller i tilknyttede dokumenter, lenker eller andre henvisninger.

Besøk Veilederens egne sider.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og kommentarer
jvm-domain@norog.no