EPIM JQS

EPIM JQS er et leverandørregister og en tjeneste som støtter kvalifisering av leverandører.
Background photo
  1. Leverandørene registrerer informasjon (deres produkter og tjenester, kontaktinformasjon, lokasjon etc.) samt fyller ut en egenerklæring knyttet til eget styringssystem.
  2. Kjøperorganisasjoner kan søke etter leverandører

Leverandørregisteret inneholder detaljert informasjon om leverandører og bidrar til en effektiv innkjøpsprosess i samsvar med EUs regelverk, og dekker de fleste innkjøpsbehov.

EPIM JQS er den eneste felles kvalifikasjonsordningen som brukes av alle Operatører på norsk kontinentalsokkel.

For mer detaljert informasjon om og hvordan registrere et selskap i EPIM JQS, vennligst se www.epimjqs.no.