136 Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser

Background photo

Nye Norsk olje og gass retningslinjer

Det er etablert nye Norsk olje og gass retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser pr 04.03.2013.

Hensikten med disse retningslinjene er å bidra til bedre sameksistens mellom petroleumsindustrien og fiskerisektoren gjennom å gi råd til operatørene ved planlegging og gjennomføring av innsamling av seismikk.

Turid Øygard
Fagsjef næringspolitikk og ressursforvaltning

 


Dokumenter


136 - Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser.pdf