126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser

Background photo

Turid Øygard
Fagsjef næringspolitikk og ressursforvaltning

Dokumenter


126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser om bord i seismiske fartøy i norske farvann.pdf

An overview of marine seismic operations.pdf