071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 071

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 071 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.

Revisjonen er nummer to i rekken og datert 15. januar 2013.

Retningslinjen er satt inn i ny mal som følge av navneendringen fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) til Norsk olje og gass. Kapittelinndelingen er endret som en følge av dette.

Videre er det foretatt endringer i kapittel 2.2, 2.3, og 2.3.4. Se forøvrig kapittel 1.4 - Synliggjøring av endringer.

Tommy Hansen
Direktør, næringspolitikk og kommunikasjon

Dokumenter


071 - Anbefalte retningslinjer tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet.pdf