030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader

Tommy Hansen
Direktør, næringspolitikk og kommunikasjon

Dokumenter


030 - Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 prosent kostnader.pdf