044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

Background photo

Revisjon 2021 ver. 19

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 044 - anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering. Revisjonen er nummer 19 i rekken og datert 18.01.2021.

Valborg Øverland Birkenes
Fagsjef miljø Klima og miljø

Dokumenter


044 Retningslinje årsrapportering revisjon 19.pdf

044 Vedlegg B Håndbok VOC utslipp.pdf

044 Vedlegg Bransjemal OGI Leak-no-leak metoden for kvantifisering av smålekkasjer og diffuse utslipp.pdf