139 - Anbefalte retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon

Background photo

Bakgrunnen for Norsk olje og gass retningslinjen for håndtering av innsideinformasjon er Økokrims forelegg til noen medlemsbedrifter vedrørende påstått brudd på verdipapirhandelloven.
Formålet er å gi oljeselskapene veiledning til på mest hensiktsmessig måte å etterleve verdipapirhandellovens regler om håndtering av innsideinformasjon.

Retningslinjen er sendt til Finanstilsynet, Oslo Børs, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet, og inneholder forslag til veiledning for hvordan oljeselskapene bør håndtere sensitiv informasjon, blant annet i forbindelse med letebrønner.

Til retningslinjen følger to vedlegg:
1. Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon
2. Vedlegg 2 - Eksempel på meldinger (vedlegget ligger nederst i retningslinjedokumentet)

 

Tommy Hansen
Direktør, kommunikasjon

Dokumenter


Norsk olje og gass anbefalte retningslinje for håndtering av innsideinformasjon 13.02.2014.pdf

Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon, 13.02.2014.pdf