002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Background photo

På grunn av den pågående koronavirussmitte (Covid 19) situasjonen ble gyldigheten for sikkerhets- og beredskapskurs prolongert. Denne prolongeringen opphører 1. november. For informasjon, se her.

Norsk olje og gass retningslinje 002 revisjon 23

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i vedlegg A.

Avvik

All avviksbehandling fra krav i denne retningslinje behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Norsk olje og gass. Ref. kapittel 6 i retningslinjen. 

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 innholder krav til Sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjør seg gjeldende for arbeid på Norsk kontinentalsokkel.

Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon, ref kap 3.3 i retningslinje 002.

Likeverdig sikkerhetsopplæring maritime sertifikater på flyttbare innretninger (ref. kap 3.4.2.)

 

Likeverdige maritime beredskapskurs, (ref. kap. 4.2) 

Les mer om kvalitetssikring av kurssentre her

Treningsmateriell for beredskapslag

 

Se video:
Informasjon til nytt personell på sokkelen

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development

 

 


Dokumenter


002 - Retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring.pdf