090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse

Background photo

Retningslinjer 090

Formålet med denne modellen er å etablere en felles praksis for bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA) på norsk kontinentalsokkel. Retningslinjene beskriver når og hvordan man skal gjennomføre en SJA.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

Dokumenter


090 - anbefalte retningslinjer for felles modell for sikker jobb analyse.pdf