088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 088

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 088 –
Anbefalte retningslinjer for modell for arbeidstillatelser (AT).

Revisjonen er nummer 6 i rekken.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

 

088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser


Dokumenter


088 Vedlegg 1.pdf

AT norsk nivå 1 - skrivbar pdf.pdf

AT norsk nivå 2 - skrivbar pdf.pdf