088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 088

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 088 - Anbefalte retningslinjer for modell for arbeidstillatelser (AT).

Revisjonen er nummer 5 i rekken og datert 22.06.2015.

Endringene er synliggjort i kapittel 2.

Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift

Dokumenter


088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.pdf

088 Vedlegg 1.pdf

AT norsk nivå 1 - skrivbar pdf.pdf

AT norsk nivå 2 - skrivbar pdf.pdf