075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 075

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 075 - Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannkjempelsessystemer. Dette er første revisjon av retningslinjen, datert 19. oktober 2015.

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i kapittel 2.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

Dokumenter


075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer.pdf