014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel

Background photo

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 014 - Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel, revisjon 5 som er datert 01.05.2021.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

 


Dokumenter


014 - Anbefalte retningslinjer for medisinskfaglig beredskap ved aktiviteter på norsk sokkel - Rev. 05.pdf