114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy

Background photo

Ny revisjon av retningslinje 114

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 114 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy. Revisjonen er dater 11. desember 2014.

Revisjonen har vektlagt å synliggjøre konklusjoner og innspill fra prosjekt Støy i petroleumsindustrien i retningslinjen. Endringene er synliggjort i kapittel 7 i retningslinjen.

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering

 


Dokumenter


114_Rev 2 - 11122014.pdf