116 Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere

Background photo

Ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 116

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 116 - Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastebærere.

Revisjonen er nummer tre i rekken og er datert 9. februar 2018.

Endringene er synliggjort i Vedlegg A.

Tilhørende Plan for opplæring finner du her.

    


Dokumenter


116 - Retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastbærere.pdf

Vedlegg til Retningslinje 116, lastbærere .pdf

Brukerkontrollskjema.pdf