081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering

Background photo

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 081 - Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering.

Revisjonen er nummer seks i rekken og er datert 6. juni 2019.

Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i kapittel 3 i retningslinjen.

081 - Retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering final

Vedlegg avviksmatrise

 

Tove Rørhuus
Fagsjef drift, boring og brønn