143 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system

Background photo

Retningslinje 143

Det er etablert en retningslinje 143 - anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system.

Formålet med retningslinjen er å gi personell som arbeider på hydrokarbonførende system en grunnleggende innføring. 

Norsk olje og gass har utarbeidet planer for opplæring for kurs innen arbeid på hydrokarbonførende system (Fittings and small bore tubing systems, ventilteknikk, flensearbeid og prosessikkerhet).

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

143 Norsk Olje og Gass anbefalte retningslinjer for opplæring for arbeid på hydrokarbonførende systemer


Norsk olje og gass har utarbeidet håndbøker for arbeid på hydrokarbonførende system. Håndbøkene kan brukes som undervisningsmateriell ved gjennomføring kurs beskrevet i plan for opplæring:

Ventilteknikk

Fittings and small bore tubing systems 

Flensearbeid

Det er også utarbeidet en håndbok innen prosessikkerhet som kan brukes som undervisningsmateriell:

Prosessikkerhet

Kurs i prosessikkerhet.

Det er utarbeidet et beste praksis dokument for prosess isolering og denne kan brukes av personell som foretar isolering før arbeid på hydrokarbonførende system:

Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr

 

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development