143 Anbefalte retningslinjer for opplæringskrav for arbeid på hydrokarbonførende systemer

Background photo

Retningslinje 143

Det er etablert en retningslinje 143 - anbefalte retningslinje for opplæringskrav

for arbeid på hydrokarbonførende system.

Formålet med retningslinjen er å beskrive opplæringskrav for personell som

arbeider på hydrokarbonførende system.

Norsk olje og gass har utarbeidet planer for opplæring for kurs innen

arbeid på hydrokarbonførende system (Fittings and small bore tubing systems, ventilteknikk, flensearbeid og prosessikkerhet).

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development

Dokumenter


143 Norsk Olje og Gass anbefalte retningslinjer for opplæringskrav for arbeid.pdf