145 Anbefalte retningslinje for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV

Background photo

Retningslinje 145

Det er etablert en retningslinje 145 - Anbefalte retningslinje for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV

145- Anbefalte retningslinjer for opplæring ved driftsinspeskjon under vann med ROV

 

I tillegg har Norsk olje og gass utarbeidet plan for opplæring for kurs innen driftsinspeksjon under vann med ROV. 

 

Hensikten med disse planene er å etablere en felles praksis for opplæring.

 

Kontaktperson

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development