024 Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

Background photo

Retningslinje 024

Revisjon nr 6 er datert 29.01.2016. Endringene er synliggjort i selve retningslinjen, under vedlegg A.

Retningslinjen foreligger også i engelsk utgave.

 

Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse/Manager, expertise development

 

 


Dokumenter


024 - Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell .pdf

024 Vedlegg B verifikasjon av kompetanse Boring.xls

Tillegg 024 Liste over fagbrev Reform 94.pdf

Tillegg 024 visuell fremstilling formelle kompetansekrav.pdf