Rapporter

Background photo
Arbeidsliv | 19.04.22
Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026
Rapport om sysselsetting knyttet til nye havnæringer som havvind, naturgassbasert hydrogen, CCS og havbunnsmineraler, laget av Norce.
Arbeidsliv | 27.02.15
Offshoreansatte
Rapporten "Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover" er laget av IRIS, på oppdrag fra Norsk olje og gass. 
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsatte i petroleumsnæringene 2013
Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2012 og 2013, men det gis også tall tilbake til 2003.
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsatte i petroleumsnæringene 2012
I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2012, 2011 og utviklingstrekk fra 2003. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer...
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsetting i petroleumsnæringene 2011
I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2011, 2010 og dessuten utviklingstrekk tilbake til 2003. Publikasjonen er en oppdatering av rapport 49/2011. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og...
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsatte i petroleumsnæringene 2010
Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2010 og 2009, men det gis også tall tilbake til 2003.
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsetting i petroleumsnæringene 2009
Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.
Arbeidsliv | 27.02.15
Sysselsetting i petroleumsnæringene 2008
Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte næringer.