Arbeidsliv

Kompetanse

Norsk olje og gass skal bidra til kompetanseutvikling ved å koordinere saker for industrien, og fremme medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med vekt på utdanning som er strategisk viktig for bransjen.
Background photo

Industrien står overfor større omstillinger ved overgang til digitalisering av arbeidsoperasjoner og fjerndrift. Nye og mer krevende teknologiske utfordringer gir endringer i kompetanse-behovet.  Den nye teknologien fører til et betydelig kompetansebehov for å kunne løse fremtidens oppgaver, oppsummerer den nye Konkraft rapporten: Konkurransekraft – norsk sokkel i endring. (2018).

Norsk olje og gass jobber kontinuerlig for at det finnes relevante utdanningsretninger i både videregående skole, høgskoler og universiteter. Utdanningene skal være faglig og relevant for industrien og undervisningen i tråd med den teknologiske utviklingen.

Utdanning og kunnskap skal bidra til at industriens behov for fremtidig arbeidskraft ivaretas på en god måte.  Kontakt og samarbeid med utdanningsmyndigheter, institusjoner og organisasjoner er viktig for å synliggjøre og dekke både næringens kompetanse- og rekrutteringsbehov.

På denne bakgrunn jobber Norsk olje og gass for at det finnes aktuelle utdanningsretninger både i videregående skole, høgskoler og universiteter.

 

Policy for kompetanse- og opplæringskrav

Denne policyen skal sikre at eksisterende og nye kompetanse- og opplæringskrav i olje- og gassindustrien er omforente med hensyn til innhold og metode.
Policyen skal sikre ledelsesinvolvering før det besluttes bransjekrav om kompetanse i Norsk olje og gass. Dette gjelder også for bransjekrav satt i NORSOK-standarder og anbefalinger utgitt av Samarbeid for Sikkerhet, der Norsk olje og gass har direkte innflytelse.

Policyen skal sikre at kompetanse- og opplæringskrav skal være kostnadseffektive.

Policyen er utarbeidet på norsk og engelsk.

Plan for opplæring

Planene er kursbeskrivelser for sikkerhets- og beredskapsopplæring samt tekniske kurs.