Arbeidsliv

Fornybar energi

Bli med på å skape en spennende fremtid innenfor grønn og fornybar energi.
Background photo

Grønt skifte

Digital transformasjon og bærekraft
I dette nettkurset vil vi se på koblingen mellom utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk. Bærekraft er da ikke bare forstått som forhold som har med miljøskapte utfordringer å gjøre, men også utfordringer som skapes på grunn av den økte digitaliseringen og plattformiseringen i samfunnet.

 • 7,5 Studiepoeng, Åpen påmelding/gjennomføring. NTNU

Bærekraftige industrielle prosesser og ressurs utnyttelse - FULLTEGNET
Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologiske råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass. Emnet inneholder en teoridel og et prosjektarbeid.

 • 7,5 Studiepoeng, 15 Studieplasser, søknadsfrist 1. februar, oppstart 7. april, masternivå, NTNU

Sirkulær økonomi & konkurransekraft - FULLTEGNET
Etter endt kurs skal man beherske sirkulær økonomisk logikk og hvordan man kan bidra til at virksomheter gjør nødvendige endringer for å fremstå som konkurransedyktige i fremtiden.

 • 2,5 Studiepoeng, 40 studieplasser, Oppstart april/mai-21, BI

Circular Economi for the oil and gas industry
Kurset vil gi en grundig innføring i sirkulær økonomi, blant annet hvordan identifisere og realisere muligheter i sirkulær økonomi for næringen ved bruk av strategier for reduksjon, gjenbruk og resirkulering av materiale.

 • 5 Studiepoeng, 50 studieplasser, Nord Universitet

Causes of climate change
Learn the physical process behind climate variation around the world to better understand the causes of climate change.

 • Åpen påmelding, Universitet I Bergen.

Fornybar energi

Energiemner, Universitetet i Stavanger

Tilbudene leveres digitalt, 30 plasser pr. emne og 10 studiepoeng pr. emne

 • Advanced Energy Technologies
  Opptakskrav er bachelor i ingeniørfag. Oppstart august 2021
 • Energi, energiteknologi og energi systemintegrasjon – ingen spesifikke opptakskrav. Oppstart oktober 2021
 • Energi teknologi – Opptakskrav er videregående skole med realfaglig fordypning. Oppstart Januar 2022
 • Geotermisk energi – ingen spesifikke opptakskrav. Oppstart Mars 2022

Energiomstilling - FULLTEGNET
Innføring i energiomstilling og fornybare energi ressurser. Innføring i flere virkemidler av reduksjon av CO2-innhold, mot ett lavutslipp samfunn.

 • 5 Studiepoeng, 100 Studieplasser, Søknadsfrist 05.01.20, Oppstart 15.01.21, Bachelornivå, Universitet i Bergen.

CCUS: Carbon Caputure, Utilisation and storage
Faget presenterer nye teknikker for å fange og lagre karbon (CO2) og hydrogenteknologi.

 • 3 Studiepoeng, 60 Studieplasser, Masternivå, Universitet i Bergen. DETTE KURSET ER FULLTEGNET.

Hydrogenteknologi - FULLTEGNET
Metoder for hydrogenproduksjon, lagring og distribusjon på land og sjø, bruk som energibærer og industrielle prosesser, som brenselceller, verdikjeder og økonomi i hydrogenprosjekt.

 • 5 studiepoeng, søknadsfrist 21. mars Bachelornivå, 30 studieplasser, oppstart 14. april ved Høgskulen på Vestlandet

Informasjon om flere utdanningstilbud og lenke til påmelding kommer fortløpende.